Przekładnia kątowa

Do HT 103 i HT 133.

Modele Cena
Przekładnia kątowa 450,50 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.