Przedłużka osłony prowadnicy 30 cm

30 cm, do prowadnic o długości powyżej 90 cm

Modele Cena
Przedłużka osłony prowadnicy 30 cm 6,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.