Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski

Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski

Modele Cena
Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski 47,59 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.