Przymiar kontrolny zużycia bębna sprzęgła

Do kontroli stopnia zużycia bębna sprzęgła.

Modele Cena
Przymiar kontrolny zużycia bębna sprzęgła 1,85 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.