Osłona do SG 21, SG 31, SG 51, SG 71

Minimalizuje wpływ wiatru i zapobiega znoszeniu substancji. Zapobiega kontaktowi rozpylanej substancji z sąsiadującymi roślinami.

Modele Cena
Osłona 92,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.