Miarka

Miarka służąca do łatwego przygotowania mieszanki paliwowej. Do 25 l mieszanki.

Modele Cena
Miarka, do 25 l 24,51 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.