Siekiera AX 10

Doskonała do okrzesywania. Jesionowe stylisko. Długość: 70 cm. Waga: 1000 g.

Modele Cena
Siekiera AX 10, 1.000 g 152,50 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.