AX 10, Siekiera

Doskonała do okrzesywania. Jesionowe stylisko. Długość: 70 cm. Waga: 1000 g.

Modele Cena
Siekiera AX 10, 1.000 g 159,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.