Przedłużka lancy

Do RE 90– RE 170 PLUS

Długość 430 mm. Do RE 90– RE 170 PLUS.

Modele Cena
Przedłużka lancy 79,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.