Przedłużka lancy

Długość 430 mm. Do RE 90– RE 163 PLUS.

Modele Cena
Przedłużka lancy 69,75 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.