Osłona dyszy

Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do RE 271 PLUS - RE 661 PLUS.

Modele Cena
Osłona dyszy 1,10 zł*

* Sugerowana cena detaliczna brutto.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.