Zawór zwrotny ze złączkami 3/4

do RE 232 - RE 282 PLUS

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 232 – RE 282 PLUS.

Modele Cena
Zawór zwrotny ze złączkami 3/4 185,60 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.