Ochrona przed zużyciem do DuroCut 20-2

Do DuroCut 20-2.

Modele Cena
Ochrona przed zużyciem do DuroCut 20-2 21,30 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.