Przedłużka osłony prowadnicy 30 cm

Chroni prowadnice o długości ponad 90 cm

30 cm, do prowadnic o długości powyżej 90 cm

Modele Cena
Przedłużka osłony prowadnicy 30 cm 33,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.