Przymiar kontrolny zużycia bębna sprzęgła

Do sprawdzania zużycia bębna sprzęgła. Prawidłowe pomiary zapobiegają uszkodzeniom urządzenia.

Do kontroli stopnia zużycia bębna sprzęgła.

Modele Cena
Przymiar kontrolny zużycia bębna sprzęgła 2,85 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.