Miarka

Do przygotowania mieszanki paliwowej

Miarka służąca do łatwego przygotowania mieszanki paliwowej. Do 25 l mieszanki.

Modele Cena
Miarka, do 25 l 28,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.