Przedłużka lancy

Do RE 80– RE 170 PLUS

Długość 430 mm. Do RE 80– RE 170 PLUS.

Modele Cena
Przedłużka lancy 89,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.