Zawór zwrotny ze złączkami 3/4

do RE 80 - RE 170 PLUS

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 80 – RE 170 PLUS.

Modele Cena
Zawór zwrotny ze złączkami 3/4 199,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.