Osłona dyszy

Nasadka ochronna dyszy: chroni dyszę przed wpływami mechanicznymi

Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do RE 232 - RE 462 PLUS.

Modele Cena
Osłona dyszy 1,15 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.