Komplet nożyków z tworzywa do PolyCut 6-2, 6-3, 28-2 i 48-2

Satz Kunststoffmesser für PolyCut 28-2 und 48-2: Gut gerüstet für mittelhohes Gras

Do głowicy PolyCut 6-2, 28-2 i 48-2. 12 nożyków z tworzywa sztucznego.

Modele Cena
Komplet 12 nożyków do PolyCut 6-2, 28-2 i 48-2 22,00 zł*

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.